فویل ایزوگام

 تیشو

 


تیشــــو در واژه نامه عایق های رطوبتی یک فلت از الیاف شیشـــه معدنی است، ‌این فلت معمولاً با نخ های شیشه تقویت میشود. چسباننده الیاف شیشــه رزینهای فنولیــــک، ‌ملامین و یـــا پلی وینیل استات هــمراه با اوره فرمآلديـــید است کیفیت نوع الیاف و چسباننده ها و نـــخ های تقویت کننده موجب افزایش تاب مقاومت کششی این فلت است. بنابراین کسانی که تلاش میکنند فقط نخ شیشه را ملاک اصلی کیفیت قرار دهند یقیناً مقاصد دیگری دارند . برای مصرف کنـــندگان عایق رطوبتی مقادیر کشش عرضی و طولی و وزن این کالا از درجه اهمیت برخوردار است به عبارت دیگر یک تیشوی با 66 نخ و وزن 50 گرم الزاماً موجب پاس نمودن مقادیر کشــــــش نمي شود.

 

توضیح اینکه یک تیشو با کشش طولی 20 و عرضی 10 کیلوگرم و وزن 50 گرم به مراتب بهتر از تیشوهای پایین تر از مقادیر داده شده است ضمن اینــکه برای رســـــیدن به این مقادیر تولید کننده تیشـــو می بایست هزینه کند به طور متوسط هزینه افزایش هر واحد کـــشش عرضی حدود 5 تومان است پس اگر یک تیشوی با کشش عرضی 7 دارای قیمت 110 تومان باشد قیمت یک تیشوی با کشش عرضی 10 معدل 125 تومان خواهد بود. (به شرط ثبات سایر مقادیر ) شرط مذکور روی کشش طولی هم به همین منوال نظر دارد یعنی به ازای افزایش هر واحد کشش طولی قیمت کالا حدود 7 تومان افزایش می یابد در مورد وزن هم باید مراقــــب بود که تولید کننده تیشو رعایت نسبت الیاف و چسباننده را کرده باشد